home
nieuws
preventie
screening
diagnose
behandeling
educatie/dieet
opvolging
wanneer verwijzen
medicatie
voortraject diabetes
zorgtraject diabetes
zorgtraject cni
sociale kaart
rookstop
lmn waasland
nuttige links
AANGEPAST RIJBEWIJS DIABETES

Alle diabetespatiŽnten hebben een aangepast rijbewijs nodig (ook bij behandeling via aangepaste levensstijl of perorale medicatie).

INFORMATIE VOOR PATIňNT

∎ Binnen 4 dagen na diagnose aanvragen
∎ Autoverzekering moet ingelicht worden: kopie rijgeschiktheidsattest en/of kopie rijbewijs aangetekend opsturen
∎ Administratieve kost bij eerste aanvraag (hernieuwing is meestal gratis)
∎ Maximum 5 jaar geldig (professioneel rijbewijs: maximum 3 jaar)
∎ Afhalen bij dienst bevolking (rijgeschiktheidsattest en oud rijbewijs meenemen)
∎ Enkel beperking in geldigheidsduur (diabetes niet vermeld!)
Geen aangepast rijbewijs = geen geldig rijbewijs!

WAAR RIJGESCHIKTHEIDSATTEST AANVRAGEN?

Voor privť-rijbewijs: groep 1 (rijbewijs AM, A1, A2, A, B, B+E en G)
∎ Bij behandeling met levensstijlaanpassingen en/of bloedsuikerverlagende medicatie (uitgezonderd 3 of meer insuline-inspuitingen of insulinepomp): via huisarts
∎ Bij behandeling met 3 of meer insuline inspuitingen per dag of behandeling met insulinepomp: via endocrinoloog
∎ Bij persoon met verhoogd risico op ernstige hypoglycemie, of na een ernstige
hypoglycemie
: via endocrinoloog
∎ Bij persoon met jaarlijks meer dan 1 ernstige hypoglycemie - waarbij hulp van derden nodig is en na wachttijd van tenminste drie maanden met intrekking rijbewijs: via endocrinoloog
Voor professioneel rijbewijs: groep 2 (rijbewijs B, C en D)
∎ Bij behandeling met levensstijlaanpassingen en/of bloedsuikerverlagende medicatie die geen hypoglycemie kan veroorzaken: via arbeidsgeneesheer op basis van advies (huis)arts en uitslag oogonderzoek
∎ Bij behandeling met bloedsuikerverlagende medicatie die hypoglycemie kan veroorzaken: via arbeidsgeneesheer op basis van advies endocrinoloog en uitslag oogonderzoek
∎ Bij persoon met jaarlijks meer dan 1 ernstige hypoglycemie (= hulp van derden): na wachttijd van ten minste drie maanden met intrekking rijbewijs: via endocrinoloog

DOCUMENTEN

∎ RIJGESCHIKTHEIDSATTEST GROEP 1 (PDF)
∎ EVALUATIEFORMULIER GROEP 1 (PDF)
∎ RIJGESCHIKTHEIDSADVIES GROEP 2 (PDF)
∎ EVALUATIEFORMULIER GROEP 2 (PDF)
∎ FOLDER DIABETES LIGA (PDF)
∎ PRAKTISCHE BROCHURE VOOR ARTSEN - aangepast rijbewijs bij diabetes (PDF)